12 Kasım 2003 Çarşamba

Casl Programlama Diline Giriş - 5

Döngüler, Kontroller Ve Operatörler


 1. Döngüler : Burada döngülerin kullanımından bahsetmeyeceğim yalnızca
  Casl'daki yazım şekillerini vereceğim.

  1. For döngüsü :
   Yazımı :
   For i=0, i<=Kontrol_degeri;
   dizi[i]=dizi[i]+2;
   Next i+2;

   Örnekte görüldüğü gibi yazım şekli

   For baslangic_degeri,nereye_kadar;
   #islemler
   Next artis_miktari;
  2. While döngüsü :
   While uzunluk<20;
   sayi=sayi2+1;
   End_while;

 2. Konroller :Burada en çok kullanılan if kontrolünü ve tiplerini
  göreceğiz.

  1. If kontrolü :
   If deger=20;
   # işlemler
   End_if;
  2. Dallanmalı if kontrolü :
   if deger=0;
   #işlemler
   { Else_if deger2<>-1;
   #işlemler
   { Else;
   #işlemler
   }End_if;

 3. Operatörler :

  1. Matemetiksel operatörler : C dilindeki operatörlerle aynıdır.
   + Toplama
   - Çıkarma
   / Bölme
   * Çarpma
   % Mod

  2. Mantıksal Operatörler : Pascal dilindeki operatörlerle aynı yazılıma sahiptirler.
   = Eşittir
   <> Eşit Değildir
   < Küçüktür.
   > Büyüktür
   <= Küçük Eşit
   > Büyük Eşit
   And ve
   Or veya
   Not Değil